vinfast-can-thue-mat-bang
25/04/2019 16:47 Chiều

Hệ thống Vinfast cần thuê mặt bằng ở TP. HCM để làm showroom trưng bày xe.  Hệ thống phân phối sản phẩm và dịch...

25/07/2018 16:47 Chiều

Cần thuê mặt bằng lớn và đẹp, góc 2MT làm chi nhánh Thẩm Mỹ Viện tại HCM Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và...